Wat doet Meester Dennis?

Door persoonlijke begeleiding, 1 op 1 of in kleine groepjes, kan ik samen met het kind focussen op de gebieden die extra aandacht vragen.
Bij het kind thuis, tijdens BSO-uren, of op verschillende locaties bij u in de buurt.

In overleg met ouders en kind stellen we samen een programma op.
Aandachtsgebieden kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • extra uitleg, achterstand wegwerken
  • cito training
  • zelfstandig leren plannen
  • motivatie
  • persoonlijke groei, vergroten van het zelfvertrouwen
  • extra aandachtbehoefte door bijv. dyslexie, beelddenken of dyscalculie
  • speciale vakgerichte training.

Alles is maatwerk. Meester Dennis gaat altijd uit van het positieve, het plezier van het kind staat voorop.